[Rozmiar: 17736 bajtów]Dyrektor:
dr hab. inż. Rafał Talar
Rafal.Talar@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 25 52
tel. +48 61 665 22 03
tel. +48 61 665 22 69

[Rozmiar: 17696 bajtów]Z-ca Dyrektora ds. Badań Naukowych:
dr inż. Marek Rybicki
Marek.Rybicki@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 27 23
tel. +48 61 665 22 03
tel. +48 61 665 22 69

Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Kierownictwo
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
[Rozmiar: 49055 bajtów]